Vi söker specialist i NEFROLOGI till ett länssjukhus i mellersta Sverige
(LIRECO#1809)

Om avdelningen och arbetet:

Mottagningsarbete där några timmars konsultarbete/vecka ingår. Arbetstiderna är 8 – 17 måndag  – fredag. Inga jourer de första tre åren. Upptagningsområdet är ungefär 100 000.

Krav:

Du ska vara specialist i nephrologi, helst med några års erfarenhet. Det är en stor fördel att du kan engelska eller tyska, då du förväntas kunna kommunicera med dina blivande kollegor och chefer vid intervjutillfället i Sverige.

Förväntningar:

Du kommer att få all hjälp och assistans som krävs för en smidig flytt till den nya staden, men du kommer att behöva lägga ner en del energi också. Du måste även lära dig svenska, något vi kan hjälpa dig med.

Vid frågor eller intresse, skriv gärna till oss!

Du är även välkommen att skicka din ansökan till:

OBS! vi vill senast ha din ansökan 23 april 2018.
recruit@lireco.se

Patolog inriktad på cytologi till universitetssjukhus till en mellanstor stad i Sverige
(LIRECO#1807)

Krav:
Vi söker en patolog från EU med intresse och erfarenhet av cytologi, minst 3 år som specialist med en redovisad produktionsvolym som färdig specialist samt dokumenterad erfarenhet av cytologi. Du skall kunna arbeta självständigt med cytologi då du kommer att förväntas ha ansvar för det området med tiden.

Du ska inneha en god samarbetsförmåga mot våra uppdragsgivare samt mot medarbetare inom kliniken. Viktigt med lagkänsla för att vi ska kunna levererar rätt svar i rätt tid med högkvalitet.

Du får:
Avdelningen kommer under 2018 fortsätta med implementeringen av digitalisering vad gäller scanning av glas och diagnostik på digitala bilder. Fortbildning ca 1-2 kurser/år lite beroende på utbud samt behov. Patologiavdelningen jobbar för att få till kombinationstjänster klinik/forskning i ett samarbete med Universitet.

En underbar arbetsplats med trevliga kollegor. En fantastisk stad som erbjuder det mesta du kan tänkas behöva. Du får professionell hjälp och vägledning från början till du flyttar och har lyckats etablera dig i din nya stad i Sverige. Allt från råd, tips och stöd till gratis och mycket professionell undervisning i svenska, till hjälp med att hitta boende och hitta sysselsättning till de övriga familjemedlemmarna.

Övrigt:
Arbetstider: 8–17 med en timmes rast.
Semester: enligt svensk lag
Urval sker löpande! Skicka din ansökan redan idag.
Vid frågor och intresseanmälan, skicka gärna meddelande till oss eller ring 0046-70-526 46 19
recruit@lireco.se

Hematopatolog / pathologist with experience in hematology to a university hospital in a medium-sized city in SwedenSverige
(LIRECO#1806)

Requirement:
We are looking for a pathologist from the EU with an interest in and experience of hematology, at least 3 years’ experience as a specialist with a reported production volume as a specialist and documented experience in hematology. You will be able to work independently with hematology as you will be expected to be responsible for that area over time.

You should have good cooperation with our clients as well as employees at the clinic. Important to team sense so that we can deliver the right response in the right time, with high quality.

You get:
The department will continue the implementation of digitalization in the field of scanning of glass and diagnostics on digital images in 2018. You will be able to attend at approximately 1-2 courses / year, depending on the offers and needs. The pathology department works for developing a clinic – research combination employments in collaboration with the Medical University situated in the city.

A wonderful workplace with nice colleagues. An amazing city that offers the most you may need. You get professional help and guidance from the beginning until you move and have managed to establish yourself in your new city in Sweden. Everything from advice, tips and support to free and highly professional teaching in Swedish, to help find accommodation and find employment for the other family members.

Other:
Hours: 8-17 with one hour break.
Holidays: according to Swedish law

Selection is ongoing! Submit your application today.
For questions and interest, please send us a message or call 0046-70-526 46 19
recruit@lireco.se

Allmän patolog till universitetssjukhus till en mellanstor stad i Sverige
(LIRECO#1805)

Krav:
Vi söker en patolog från EU med minst 3 år som specialist med en redovisad produktionsvolym som färdig specialist. Du ska inneha en god samarbetsförmåga mot våra uppdragsgivare samt mot medarbetare inom kliniken. Viktigt med lagkänsla för att vi ska kunna levererar rätt svar i rätt tid med högkvalitet.

Du får:
Avdelningen kommer under 2018 fortsätta med implementeringen av digitalisering vad gäller scanning av glas och diagnostik på digitala bilder. Fortbildning ca 1-2 kurser/år lite beroende på utbud samt behov. Patologiavdelningen jobbar för att få till kombinationstjänster klinik/forskning i ett samarbete med Universitet.

En underbar arbetsplats med trevliga kollegor. En fantastisk stad som erbjuder det mesta du kan tänkas behöva. Du får professionell hjälp och vägledning från början till du flyttar och har lyckats etablera dig i din nya stad i Sverige. Allt från råd, tips och stöd till gratis och mycket professionell undervisning i svenska, till hjälp med att hitta boende och hitta sysselsättning till de övriga familjemedlemmarna.

Övrigt:
Arbetstider: 8–17 med en timmes rast.
Semester: enligt svensk lag
Urval sker löpande! Skicka din ansökan redan idag.
Vid frågor och intresseanmälan, skicka gärna meddelande till oss eller ring 0046-70-526 46 19
recruit@lireco.se

General practitioner to a smaller city, Sweden

We are looking for:
We are looking for a specialist in general medicine from any EU country. If you study the final year of your specialist education, it can also be accepted.

Requirement:
We want you and your whole family to want to move to Sweden. You are going to be a doctor of education from an EU country. You must be able to speak English when the first interview takes place in that language. German can also be accepted. You should burn for your profession as a general practitioner. If you have double specializations, it is often seen as an advantage.

Benefits:
You will work in a well-established work team with several doctors, highly educated nurses, psychologists, physiotherapists. The employer will do everything possible to make you feel welcome in your new city and workplace. The work team, the health center is very harmonious, you feel welcome here!

Other:
The city is about 2 hours from Stockholm. The city has its own airport and sea. A relocation allowance of maximum 50,000 sek will be offered!

At most health centers in Sweden, there are several professional groups that work closely together: these are: nurses, nurses with different specialist areas, physiotherapists, psychologists and doctors. In addition, most health centers have large premises with rooms focused on various disease states and smaller laboratories. As approximately 90% of all care seekers are expected to be cured at the health center, the work as a GP in Sweden offers a bigger challenge than in most of the EU countries.

Salary and working hours:
Initial salary during trial (first 6 months): 60,000 sek.
Salary after the first 6 months: Negotiable
Working hours: 40h / week. 2-3 duties / month upon agreement and with financial compensation according to the Swedish Medical Association’s agreement.

General practitioner to a medium-sized city, Sweden

We are looking for:
We are looking for a specialist in general medicine from any EU country. If you study the final year of your specialist education, it can also be accepted.

Requirement:
We want you and your whole family to want to move to Sweden. You should be a doctor with education from an EU country. You must be able to speak English since the first interview takes place in that language. German can also be accepted. You should burn for your profession as a general practitioner. If you have double specializations, it is often seen as an advantage.

Benefits:
You will work in a well-established work team with several doctors, highly educated nurses, psychologists, physiotherapists. The employer will do everything possible to make you feel welcome in your new city and workplace.


Other:
The city is about 1.5 hours from Stockholm.
A relocation allowance of maximum 50,000 sek will be offered!

At most health centers in Sweden, there are several professional groups that work closely together: these are: nurses, nurses with different specialist areas, physiotherapists, psychologists and doctors. In addition, most health centers have large premises with rooms focused on various disease states and smaller laboratories. As approximately 90% of all care seekers are expected to be cured at the health center, the work as a GP in Sweden offers a bigger challenge than in most of the EU countries.

Salary and working hours:
Initial salary during trial (first 6 months): 60,000 sek.
Salary after the first 6 months: Negotiable
Working hours: 40h / week. 2-3 duties / month upon agreement and with financial compensation according to the Swedish Medical Association’s agreement.[/dt_quote]

General practitioner to a growing university city in southern Sweden

We are looking for:
We are looking for a specialist in general medicine from any EU country. If you are studying the final year of your specialist education, it can be accepted when the employer prefers the younger applicant.

Requirement:
We want you and your whole family to want to move to Sweden. You should be a doctor with education from an EU country. You must be able to speak English when the first interview takes place in that language. German can also be accepted. You should burn for your profession as a general practitioner. If you have double specializations, it is often seen as an advantage.

Benefits:
You will work in a well-established work team built by several general practitioners and doctors under specialist training, highly educated nurses, psychologists, physiotherapists. You will have your own supervisor during your first time as a doctor here, all to make you feel welcome and well taken care of. It is a team that takes care of its employees.


Other:
The city has its own airport. The nearest international airport is Copenhagen Airport. You can get in a couple of hours by train or car.
A relocation allowance of maximum 30,000 sek is offered!

At most health centers in Sweden, there are several professional groups that work closely together, these are: nurses, nurses with different specialist areas, physiotherapists, psychologists and doctors. In addition, most health centers have large premises with rooms focused on various disease states and smaller laboratories. As approximately 90% of all healthcare professionals are expected to be cured at the health center, therefore the work as a doctor in Sweden offers a greater challenge.

Salary and working hours:
Initial salary during the trial period (the first 6 months): fixed salary
Salary after the first 6 months: Negotiable
Working hours: 40h / week. 2-3 duties / month upon agreement and with financial compensation according to the Swedish Medical Association’s agreement.