Från första steget – till jobbsökande

step 1.
Du visar ditt intresse för arbete i Skandinavien genom att skicka in ett intresseanmälan. Någon från företaget kommer att kontakta dig.


step 2.

Vi skickar ut Li-reco’s CV-mall och information om det potentiella erbjudandet. Du fyller i mallen, skriver en kort presentation om dig, din familj och dina intressen. Dessa dokument skickar du till tillsammans med kontaktuppgifterna till 2-3 referenser.


step 3.

Vi kontaktar dig och har ett djupare samtal med dig som kandidat. Vi vill även lära känna din familj också. Vi behöver ha en helhetsbild av dig, få alla våra frågor besvarade för det bästa och mest ärliga projektet vi alla har framför oss.


step 4.
Du gör en språkbedömning med vår skola, så vi vet hur snabbt / korrekt du kan lära dig det svenska språket. Ett av Socialstyrelsens krav på alla legitimationsyrken är svenska på C1 nivå enligt GERS.
För Danmark behöver vi inte göra språklig analys ännu.


step 5.
Vi skickar din presentation till arbetsgivaren i Sverige / Danmark.


step 6.
Du blir vald av arbetsgivaren. I vissa fall vill arbetsgivaren en skype-intervju.


step 7.
Du är utvald och inbjuden till ett besök på det aktuella sjukhuset /vårdcentralen. Vi står för resan och boendet.


step 8.
Om arbetsgivare och du som kandidat säger ja till varandras erbjudande, signerar vi avtalen och den svenska språkkursen kan börja och vara i ca 7 månader. Du som kandidat har rätt att få pengar för den tid du studerar, eftersom kursen är mycket intensiv och du kommer inte att kunna arbeta under kursen.


step 9.
Under språkkursen hjälper vi dig med alla nödvändiga förberedelser för att kunna genomföra en så smidig flytt till det nya landet som möjligt. Vi informerar dig om vilka dokument du behöver för att samla in för din svenska legitimation och registrering i Sverige, vi hjälper dig att hitta ett boende, hjälper dina barn till en dagis / skolplats och vi vägleder även din partner att hitta en sysselsättning. Självklart följer vi med dig till skatteverket för att registrera dig och ansöka om svenskt personnummer samt orientera dig bland de svenska myndigheterna också.


step 10.
När du är klar med språkkursen och har nått det önskade språkliga nivån, med certifikat, är det dags att flytta till din nya skandinaviska bostadsort. Den första dagen i ditt nya land kommer du och din familj att bli registrerad och ledas genom systemet så att du så smidigt som möjligt kan starta ett nytt liv i Sverige eller Danmark.


step 11.
Vi föredrar att hålla kontakt med våra arbetsgivare och kandidater även efter att projekten är färdiga. Det finns alltid några mindre detaljer som kommer upp under de första månaderna som vi förhoppningsvis kan hjälpa till med att lösa.


Generellt om skandinaviska arbetsgivare

Skandinaviska arbetsgivare upplevs som trygga och stabila, och erbjuder ofta en arbetsmiljö där medarbetarna respekteras och själva kan vara med och påverka sina arbetsplatser och arbetsvillkor.

Att tänka på

När du fyller i den cv-mall vi har skickat över är det viktigt att du fyller i den så noggrant, detaljerat och ärligt som möjligt. Det är detta som din framtida arbetsgivare först kommer att se om dig och i vissa fall ta beslut utifrån den. När du väl har skrivit på arbetserbjudandet som din blivande skandinaviska arbetsgivare skickat till dig, börjar språkutbildningen. Det är mycket viktigt att du har full fokus på utbildningen inför ditt framtida arbete. Sverige kräver även intyg på C1 nivå enligt GERS och det är viktigt att du når den nivån innan du börjar arbeta på heltid.