Beskrivning av organisationen

Li-reco AB har sitt säte i Skåne. Verksamheten ägs av Lidia Bartha som under många år drivit verksamhet inom rekrytering av vårdpersonal till den svenska sjukvården, först som enskild näringsidkare och sedermera som aktiebolag. Li-reco har i Sverige byggt ett starkt nätverk av resurspersoner där Tatjana Ristovski med lång erfarenhet av rekrytering förutom Lidia Bartha verkar som kontaktperson mot både uppdragsgivare och kandidater i rekryteringsprocessen. Inom organisationen talar vi engelska, ungerska, rumänska, serbo-kroatiska, grekiska och tyska.

För att garantera kvalité arbetar vi aktivt med lokal närvaro, det vill säga att vi har agenter på plats i de länder vi främst rekryterar ifrån. I dagsläget har vi agenter som representerar oss på plats i Sverige, Ungern, Rumänien, Grekland, Kroatien och Tyskland. Det händer att vi även har sökanden från bl.a. Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Nederländerna och andra länder inom EU, där vi nu också söker efter duktiga agenter. Agenterna i Kroatien, Ungern och Rumänien kan, utöver det inhemska språket, även flytande svenska och engelska.

Antal fasta konsulter i Sverige– 2 st

Antal agenter inom EU  – 7 st

Antal certifierade skolor  – 1 st Skolan som idag kan ge certifikat på nivå C1 är beläget i Budapest, Ungern. Vi erbjuder språkutbildning via Skype och/eller på plats i Budapest. Skolan har mer än 10 års erfarenhet av undervisning i skandinaviska språk och mer än 8 års erfarenhet av medicinsk svenska/danska, med många väl kvalificerade lärare.
Den typen av organisation som Li-reco är uppbyggd på tillåter oss att vara flexibla och mycket snabba vid behov utan att ha onödiga utgifter vid lågsäsong.

Antal lärare som arbetar på konsultbasis: fler än 10 är tillgängliga som kan anlitas vid behov. Lärarna är bosatta i de länder vi rekryterar från; Grekland (flera orter), Rumänien (flera orter), Ungern (flera orter), Kroatien (flera orter), Bulgarien och Sverige (flera orter). Några av dessa lärare är även certifierade av Swedex på B1, B2 eller C1 nivå.

Regioner vi har avtal med:
 Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Skåne, Region Örebro län, Jönköpings län samt Region Östergötland. Fler är på ingång.

Vi har rekryterat från

Ungern
Rumänien
Kroatien
Bulgarien
Grekland
Frankrike
Italien
Tyskland
Serbien (icke EU)